ΜονωτικάΠατητή τσιμεντοκονία σύγχρονες εφαρμογές

13/03/2022by admin4

 

Τι είναι η πατητή τσιμεντοκονία;

Η πατητή τσιμεντοκονία είναι ελληνικό προϊόν που χρησιμοποιείται για την ανακαίνιση κτιρίων. Τοποθετείται  κυρίως σε τοίχους και δάπεδα για λόγους αισθητικής, αντοχής και στεγανοποίησης επιφανειών. Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Σαντορίνη.

Είναι ένα φυσικό και οικολογικό υλικό. Τα κύρια συστατικά του είναι:

 • Θηραϊκή γη (είδος χώματος)
 • Υδράσβεστο
 • Χαλαζιακή άμμο
 • Κεραμάλευρο.

Δίνει μοναδικό οπτικό και αισθητικό αποτέλεσμα στις ανακαινίσεις σπιτιών και χώρων εργασίας. Προτείνεται σε υπάρχουσες αλλά και νέες κατασκευές. Δημιουργεί  μοντέρνα αρχιτεκτονική επιλογή για ιδιαίτερους αισθητικά χώρους. Επιπλέον, αποτελεί μια οικονομική λύση στον αρχιτέκτονα, πολιτικό μηχανικό, κατασκευαστή ή στο συνεργείο ανακαινίσεων.

Η πατητή τσιμεντοκονία είναι ένα υλικό με πολύ καλές αντοχές και αποτελεί την ιδανική λύση για στεγανοποίηση και αδιαβροχοποίηση επιφανειών. Υπάρχουν πολλές χρωματικές RAL αποχρώσεις που μπορείτε να τις δείτε πριν αποφασίσετε ποια θα χρησιμοποιήσετε.

Τομείς εφαρμογών – χρήσεις

Σήμερα μεγάλο μέρος της βιομηχανίας των κατασκευών έχει μετατοπιστεί προς τις ανακαινίσεις. Υπάρχει πλέον η ανάγκη για επιστρώσεις υλικών που συνεργάζονται και με άλλα συστήματα συνδυάζοντας έτσι πολλαπλά χαρακτηριστικά όπως πλακόστρωση με ταυτόχρονη στεγανοποίηση ή επικάλυψη που λειτουργεί σαν θερμαντικό σώμα.

Παράλληλη εμφανίζεται όλο και πιο συχνά η απαίτηση για συστήματα υλικών που λειτουργούν σαν επικαλύψεις και με τη χρήση των οποίων μειώνεται ο χρόνος και το πάχος εφαρμογής.

Κοινά χαρακτηριστικά σε αυτές τις εφαρμογές είναι η υψηλή αισθητική και η λειτουργικότητα.

Πατητή τσιμεντοκονία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συστήματα θερμαινόμενων επικαλύψεων

Πατητή τσιμεντοκονία & κεραμικά πλακίδια με θέρμανση.

Στα συμβατικά συστήματα θέρμανσης (ενδοδαπέδια ή με θερμαντικά σώματα) η θερμική ενέργεια μεταφέρεται μέσω σηλώνων νερού που εγκιβωτίζονται στο υπόστρωμα της εκάστοτε επικάλυψης (πλακάκι, μάρμαρο, ξύλο).

Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι αφενός η ύπαρξη λεβητοστάσιου και αφετέρου ενός δικτύου σωληνώσεων, που καταλαμβάνουν ένα αξιοσημείωτο πάχος δαπέδου.

Αυτό καθιστά την συμβατική θέρμανση απαγορευτική για εφαρμογές ανακαινίσεων, όπου ο χώρος αλλά και ο χρόνος εφαρμογής αποτελούν κρίσιμους παράγοντες.

Με τα συστήματα  θερμαινόμενων επικαλύψεων που μελέτησαν και ανέπτυξαν από κοινού Novamix και AHT, μπορούμε να δημιουργήσουμε θερμαινόμενες έξυπνες επιστρώσεις πάχους από 8mm (θερμαινόμενη πατητή τσιμεντοκονία) μέχρι 14mm + πάχος πλακιδίου). Με την χρήση του κατάλληλου ασταριού Novaprimer (για απορροφητικό υπόστρωμα) ή Plano Contact (για μη απορροφητικές επιφάνειες) η εφαρμογή γίνεται και απευθείας πάνω σε υφιστάμενες επικαλύψεις όπως κεραμικά πλακίδια, μάρμαρα, μωσαϊκά.

Η θέρμανση επιτυγχάνεται με τις ειδικές θερμαινόμενες ηλεκτρικές αντιστάσεις πάχους 2mm οι οποίες εγκιβωτίζονται σε συμβατικά κονιάματα και κατόπιν επικαλύπτονται είτε με συμβατή πατητή τσιμεντοκονία είτε με κεραμικό πλακίδιο τοποθετημένα με συμβατή κόλλα Novamix.

Στάδια εφαρμογής θερμαινόμενη πλακόστρωση με πλακίδια (πάχος 14mm +πάχος πλακιδίων).

 1. Συγκόλληση εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 1cm με κόλλα Novabond PS Flex
 2. Ενσωμάτωση αντιστάσεων AHT σε στρώμα κόλλας Marmoflex ή Novacolor Fine Flex ανάλογα την εφαρμογή.
 3. Τοποθέτηση πλακιδίων ή πέτρας αφήνοντας διάκενο που αρμολογείται με Novagrout ή άλλο κατάλληλο υλικό.

Πατητή τσιμεντοκονία σύγχρονες εφαρμογές

Υλικά Novamix

Αστάρια: Novaprimer, Plano Contact.

Κόλλες: Novabond PS Flex, Marmoflex, Novacol Fine Flex.

Αρμόστοκοι: Novagrout F, Novagrout G, Novagrout Epoxy.

Στάδια εφαρμογής θερμαινόμενη πατητή τσιμεντοκονία (πάχος 8mm).

 1. Τοποθέτηση ηλεκτρικών αντιστάσεων AHT σε πλακόστρωση ασταρωμένη με Plano Contact
 2. Εγκιβωτισμός αντιστάσεων AHT με Marmoflex.
 3. Εφαρμογή πατητής Premium 2K (πάχος 4mm) + Thermonet.

Πατητή τσιμεντοκονία σύγχρονες εφαρμογές

Υλικά Novamix

Αστάρια: Novaprimer, Plano Contact.

Κόλλες: Marmoflex.

Πατητή: Planocolor Premium 2K με πλέγμα Novamix Thermonet.

Βερνίκια: Planofinish PU 2KW MAT, Dry Bright.

Στεγανοποίηση επιφανειών με πατητή τσιμεντοκονία

Λεπτή στεγανή επικάλυψη σε πάχος 5mm. Διάρκεια 4 – 5 ημέρες.

Συχνά σε εφαρμογές ανακαινίσεων αντιμετωπίζουμε ένα τριπλό πρόβλημα.

 1. Απαίτηση για στεγανοποίηση σε βατή επιφάνεια (μπαλκόνια, λουτρά, βατά δώματα).
 2. Έλλειψη χρόνου (χώροι σε λειτουργία οικίες, επαγγελματικοί χώροι, ξενοδοχεία, εστιατόρια).
 3. Μικρό πάχος εφαρμογής (επιμήκη μπαλκόνια, υφιστάμενες πλακοστρώσεις).

Πατητή τσιμεντοκονία σύγχρονες εφαρμογές

Υλικά Novamix

Τσιμεντοειδή: SC 200 Penetrate (απορροφητικό υπόστρωμα), SC Elastic (μη απορροφητικό υπόστρωμα).

Υαλόπλεγμα: Fiberglass Net.

Πατητή τσιμεντοκονία: Planocolor Premium 2K.

Αστάρι: Dry Bright 1/1 με νερό.

Βερνίκι: Planofinish PU 2KW Mat.

Ο συνδυασμός των ελαστικών στεγανωτικών βάσεως τσιμέντου SC 200 Penetrate και SC Elastic με τις πατητές τσιμεντοκονίες Planocolor Premium 2K μας επιτρέπουν τη δημιουργία στεγανών επιστρώσεων μικρού πάχους 2mm (στεγανοποίηση) + 3mm (πατητή τσιμεντοκονία) = 5mm.

Οι συγκεκριμένες επιστρώσεις μπορούν να εφαρμοστούν ακόμη και σε υφιστάμενες πλακοστρώσεις. Το τελικό αποτέλεσμα είναι μια επιφάνεια υψηλής αισθητικής με γρήγορη εφαρμογή και ελάχιστο πάχος.

Στεγανή πλακόστρωση 4mm + πλακίδιο

Τοποθέτηση πλακιδίων με κόλλα στεγανή (2 σε 1). Διάρκεια 24 ώρες.

Σε εφαρμογές πλακιδίων σε εξωτερικά δάπεδα και υγρούς χώρους προηγείται στεγανοποίηση και ακολουθεί η πλακόστρωση με κατάλληλη κόλλα πλακιδίων.

Αυτή η διαδικασία προϋποθέτει ότι υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για την εφαρμογή συμβατής με την κόλλα, μεμβράνης στεγανοποίησης, ωρίμανση αυτής της μεμβράνης και κατόπιν εφαρμογή της κόλλας. Πρέπει να γίνει καλός συντονισμός συχνά μεταξύ διαφορετικών συνεργείων εφαρμογής.

Η κόλλα Novacol Flowset που είναι πιστοποιημένη κατά EN 12004 ως κόλλα πλακιδίων υψηλών επιδόσεων κατηγορίας  C2FE S1 αλλά ταυτόχρονα και ως κονίαμα προστασίας σκυροδέματος από την υγρασία κατά EN 1504-2, μας επιτρέπει να επιτυγχάνουμε πλακόστρωση και στεγανοποίηση με 1 προϊόν χρησιμοποιώντας 1 συνεργείο τοποθέτησης και εφαρμογή σε 1 ενέργεια. Οι οικονομίες που προκύπτουν σε όλα τα επίπεδα είναι προφανείς.

Η Novacol Flowset έχει άριστη πρόσφυση τόσο σε απορροφητικά υποστρώματα (τσιμεντοκονίες) όσο και σε υφιστάμενες επικαλύψεις (πλακίδια ή μωσαϊκά). Αυτό την καθιστά ιδανική λύση σε ανακαινίσεις. Ακόμα όμως και σε εφαρμογές όπως πισίνες, χτιστές ντουζιέρες και κατασκευές όπου βασιζόμαστε σε πολλαπλά συστήματα στεγανοποίησης, η χρήση στεγανής κόλλας όπως η Novacol Flowset, αντί συμβατικής κόλλας πισίνας, παρέχει επιπρόσθετη προστασία από διαρροές.

Υλικά Novamix

Κόλλα: Novacol Flowset.

Αρμόστοκοι: Novagrout F, Novagrout G, Novacolor Glass, Novagrout Epoxy.

Στεγανή επίστρωση χαλαζιακού δαπέδου

Αδρή & στεγανή επίστρωση πάχους 5 – 10mm. Διάρκεια 48 – 72 ώρες.

Στα εξωτερικά δάπεδα εκτός από στεγανοποίηση συχνά η προτεραιότητα δίνεται στη δημιουργία επιφανειών με αδρή όχι λεία υφή. Τα χαλαζιακά δάπεδα (συνδετική ρητίνη Planocolor PU + διακοσμητικές ψηφίδες Planocolor Granulates MQ, MR, LC ή S) αποτελούν μια όμορφη και άρτια τεχνικά λύση.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η στεγανοποίηση του υποστρώματος με SC Elastic ή με SC 200 Penetrate και οι σωστές κλίσεις, προκειμένου η επίστρωση να λειτουργεί σαν αποστραγγιστική μεμβράνη.

Όλο το σύστημα (μεμβράνη στεγανοποίησης + χαλαζιακή επίστρωση) δεν ξεπερνάει σε πάχος τα 10mm. Το πάχος εξαρτάται από το μέγιστο κόκκο των χρησιμοποιούμενων ψηφίδων.,

Αυτά τα χαρακτηριστικά κάνουν τη συγκεκριμένη λύση-σύστημα ιδανική για δημιουργία μιας πρακτικά βατής υγρομόνωσης που συνδυάζει γρήγορη εφαρμογή, μικρό πάχος,αδρή επιφάνεια αλλά και υψηλή αισθητική με μορφή χαλιού από ψηφίδες.

Η ικανότητα του συμβατού στεγανωτικού SC Elastic να εφαρμόζεται απευθείας ακόμη, και πάνω σε μη απορροφητικά υποστρώματα όπως υφιστάμενες πλακοστρώσεις, καθιστούν το σύστημα ιδανική λύση για ανακαινίσεις.

Υλικά Novamix

Τσιμεντοειδή: SC 200 Penetrate (απορροφητικό υπόστρωμα), SC Elastic (μη απορροφητικό υπόστρωμα).

Υαλόπλεγμα: Fiberglass Net.

Πατητή τσιμεντοκονία: Planocolor PU.

Διακοσμητικές ψηφίδες: Planocolor Granit MQ, MR, LC, S.

Υγρό βοηθητικό χαλαζιακών: Planoeasy Finish (10% επί PU).

Στεγανή επίστρωση μικρο-βοτσαλωτών

Υψηλής αντοχής επίστρωση & υλικό εξομάλυνσης 6 – 20mm. Διάρκεια 48 – 72 ώρες.

Σε εξωτερικά δάπεδα και κατασκευές όπως πισίνες, ή τεχνητές λίμνες υπάρχει απαίτηση για αδρή και υψηλής αντοχής σε καθαριστικά επιφάνειας με αυξημένες μηχανικές αντοχές που συνδυάζουν στεγανότητα, υψηλή αισθητική αλλά και γρήγορη εφαρμογή.
Τα μικρο – βοτσαλωτά που κατασκευάζονται με τα υδραυλικά συνδετικά Novacem Creative δίνουν την απάντηση σε αυτά τα προβλήματα. Ειδικά σε κατασκευές όπως πισίνες η εφαρμογή τους σαν τελική επικάλυψη, πρακτικά καταργεί στους τοίχους την εξομαλυντική επίστρωση επιτρέποντας ταυτόχρονα και εύκολη επικάλυψη καμπυλωτών δομικών στοιχείων. Η αντοχή της συγκεκριμένης επίστρωσης σε καθαριστικά κάνει την συντήρηση πιο εύκολη.

Πατητή τσιμεντοκονία σύγχρονες εφαρμογές

Υλικά Novamix

Τσιμεντοειδή: SC 200 Penetrate (απορροφητικό υπόστρωμα), SC Elastic (μη απορροφητικό υπόστρωμα).

Υαλόπλεγμα: Fiberglass Net.

Τσιμεντοειδές συνδετικό: Novacem Creative.

Διακοσμητικές ψηφίδες: Planocolor Granit MQ, MR, LC, S.

Αδιαβροχοποίηση: Protect 200.

Εφαρμογή πατητής τσιμεντοκονίας σε τοίχο DIY

Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρή. Καθαρίζουμε με επιμέλεια και απομακρύνουμε τυχόν λιπαρά στοιχεία και σαθρά τμήματα του τοίχου. Η καθαρισμένη επιφάνεια πρέπει να ασταρωθεί με ακρυλικό αστάρι χωρίς αραίωση. Σε μη απορροφητικές επιφάνειες συνιστάται η χρήση χαλαζιακού ασταριού.

Προετοιμάζουμε το μίγμα της πατητής τσιμεντοκονίας δύο συστατικών και προσθέτουμε στο δοχείο που περιέχει την σκόνη την συνθετική ρητίνη.

Κατόπιν, προσθέτουμε την χρωστική της επιλογής μας αφού έχουμε τσεκάρει  πριν το χρώμα που μας αρέσει. Για τον λόγο αυτόν υπάρχει το χρωματολόγιο  RAL αποχρώσεων  της εταιρείας Novamix.

Η αναλογία ρητίνης προς νερό είναι 1:1 ή 1:1,5 ανάλογα την επιθυμητή εργασιμότητα. Δηλαδή για κάθε κιλό ρητίνης χρειάζεται να προστεθεί ένα με ενάμιση κιλό νερό για το υγρό μείγμα.

Επιπλέον, αυτή η ποσότητα νερού χρησιμοποιείται και για να ξεπλυθούν οι συσκευασίες της χρωστικής, ώστε να επιτευχθεί σταθερότητα στις αποχρώσεις. Δεν πρέπει να μείνει καθόλου υγρό χρωστικής στα τοιχώματα του δοχείου.

 

Ανάμειξη

Αναμιγνύουμε με ηλεκτρικό αναδευτήρα για τουλάχιστον 3 λεπτά μέχρι να επιτύχουμε την πλήρη ομογενοποίηση του μίγματος χωρίς σβόλους και συσσώματα.

Όταν το μίγμα ετοιμαστεί και είναι έτοιμο προς χρήση το κονίαμα πρέπει να εφαρμοστεί  σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας 20-25 βαθμούς κελσίου μέσα σε 1,5 ώρα από την έναρξη της ανάδευσης. Είναι λάθος να συμπληρώσουμε extra νερό αν διαπιστώσουμε πως το μίγμα μας έχει χάσει την εργασιμότητα του.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες επεκτείνουν τον χρόνο ζωής του κονιάματος, ενώ αντίθετα οι υψηλές μειώνουν την εργασιμότητα του. Για τον λόγο αυτόν θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί την καλοκαιρινή περίοδο και να ετοιμάζουμε μικρότερες ποσότητες μίγματος για να μην βρεθούμε προ εκπλήξεως.

Εφαρμόζουμε την πρώτη στρώση της πατητής τσιμεντοκονίας με ειδική σπάτουλα πατητής τσιμεντοκονίας, νωπό σε νωπό, εντός 15 λεπτών από την εφαρμογή του ασταριού. Σε επιφάνειες μειωμένης απορροφητικότητας όπου έχει εφαρμοστεί το χαλαζιακό αστάρι, η εφαρμογή της πρώτης στρώσης γίνεται μετά από 1 ώρα αφού το αστάρι έχει στεγνώσει.

Η κατανάλωση της πατητής τσιμεντοκονίας εξαρτάται από τον τρόπο εφαρμογής.

Σε τοίχο για πάχος από 1mm ως 2mm χωρίς οπλισμό καταναλώνουμε από 1,5 ως 2 κιλά/m2.

Μεταξύ των στρώσεων και μόλις το υλικό σκληρυνθεί, μετά από 6 ώρες, συνιστάται να ασταρώνουμε με το ακρυλικό αστάρι αραιωμένο με νερό σε αναλογία 1:1.

Εφαρμόζουμε την δεύτερη στρώση πατητής τσιμεντοκονίας, νωπό σε νωπό, εντός 15 λεπτών από την εφαρμογή του ασταριού.

Η τεχνοτροπία της πατητής τσιμεντοκονίας γίνεται στο τελευταίο χέρι χρησιμοποιώντας την κατάλληλη σπάτουλα.

Στη συνέχεια καθαρίζουμε ξανά την επιφάνεια αφού έχει στεγνώσει μετά από μια μέρα.

Κατόπιν κάνουμε την αδιαβροχοποίηση χρησιμοποιώντας το δύο συστατικών πολυουρεθανικό αλειφατικό βερνίκι με βάση το νερό. Εναλλακτικά, η αδιαβροχοποίηση μπορεί να γίνει  με διάφορα βερνίκια ανάλογα το οπτικό αποτέλεσμα που θέλουμε να πετύχουμε.

Τεχνικές συμβουλές

Συνιστάται η εφαρμογή να γίνει από επαγγελματία χρήστη.

Εφαρμόστε μόνο σε δομικά σταθερό και κατάλληλα προετοιμασμένο υπόστρωμα.

Αποφύγετε την εφαρμογή με απευθείας έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία και/ ή ισχυρό άνεμο όπως και βροχή.

Μην προσθέτετε νερό πάνω σε συνιστώμενη ποσότητα ή όταν αρχίζει το κονίαμα να πήζει.

Μην εφαρμόζετε πάνω σε υφιστάμενους αρμούς διαστολής του υποστρώματος.

Να μην εφαρμόζεται το προϊόν σε υποστρώματα με συνεχή ανιούσα υγρασία ή σε χώρους με μόνιμη παρουσία νερού χωρίς να προηγηθεί στεγανοποίηση.

Απαγορεύεται η προσθήκη τσιμέντου, γύψου, ασβέστη ή άλλων δομικών υλικών που μπορούν να επηρεάσουν την σύσταση της πατητής τσιμεντοκονίας.

Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος χαμηλότερες από 5 βαθμούς κελσίου και υψηλότερες 35 βαθμούς κελσίου.

Να μην εφαρμόζετε απευθείας επάνω σε υποστρώματα ανυδρίτη, εύκαμπτες επιφάνειες ή επιφάνειες με έντονο κραδασμό.

4 comments

 • Κώστας

  22/03/2022 at 08:47

  Καλημέρα σας
  Έχουμε κάνει πρόσφατα μόνωση στην ταράτσα, αλλά δεν πέτυχε.
  Αποτέλεσμα είναι να περνάει νερό από κάτω από το νταουν και θα προκαλέσει ζημιές με τον καιρό .
  Έχετε να μας προτείνετε κάποια λύση;

  Reply

 • admin

  22/03/2022 at 12:08

  Σας ευχαριστούμε για το σχόλιο που αφήσατε. Παρακαλούμε πολύ γράψτε μας το κιν. σας στο email μας και θα σας δώσουμε άμεσα λύση. To email μας είναι [email protected]

  Reply

 • Ζαχαρίου πηνελοπη

  11/05/2023 at 19:06

  Καλησπέρα ενδιαφέρομαι για ανακαίνιση κουζινας με πατητη σε τοίχους και πάγκο τκ σπίτι είναι σαλαμινα
  Επίσης θέλω λύση για μια βεράντα

  Reply

 • admin

  15/05/2023 at 11:19

  Σας έχουμε απαντήσει στο email σας.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://i0.wp.com/monotikashop.gr/wp-content/uploads/2024/01/monotikashop.gr_.jpg?fit=169%2C169&ssl=1
https://i0.wp.com/monotikashop.gr/wp-content/uploads/2024/01/Βρείτε-μας-στο-Skroutz.gr_.png?resize=100%2C100&ssl=1
https://i0.wp.com/monotikashop.gr/wp-content/uploads/2024/01/badge_shopflix_partner_stroggylo.png?resize=100%2C100&ssl=1

Γενικές πληροφορίες καταστήματοςΑΦΟΙ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Ο.Ε

www.monotikashop.gr
Ώρες καταστήματος
Δευ - Παρ 08:30 - 15:30
Σάββατο & Κυριακή κλειστά
Επικοινωνία
Σταθερό 210-4916695
Κινητό 6937638858
email: [email protected]
Τράπεζες Αφοί Μαυρομμάτη Ο.Ε.
Piraeus Bank: GR0301721060005106107931245
Eurobank: GR2702600130000830200313208
Viva Wallet: GR8370100000000260613121901
Γενικοί όροι χρήσης του οnline καταστήματος
Χρεώσεις μικρών & μεγάλων δεμάτων
Πολιτική επιστροφών και αποποίηση ευθυνών προστασίας προσωπικών δεδομένων
Δεκτές όλες οι κάρτες - επιπλέον και Paypal

Αφοί Μαυρομμάτη Ο.Ε |
Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται (c) 2024.

Κατασκευή και προώθηση ιστοσελίδων
Webbeatit Limited|

Website , Eshop Development , AI Chat Bots Digital Marketing Services